Oczyszczanie gazu poprzez dozowanie siarki za pomocą pomp z uszczelnionym nurnikiem i membranowych pomp dozujących LEWA ecoflow

W procesach przemysłowego spalania wytwarzane są spaliny zawierające nieszkodliwe, jak również różne szkodliwe substancje. Aby zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko, w wielu państwach wprowadzono prawne limity zanieczyszczających substancji w spalinach. Takimi zanieczyszczającymi substancjami jest często materia w formie pyłu, chlorowodór, dwutlenek siarki lub tlenek węgla. Dlatego konieczne jest przeprowadzenie procesu oczyszczania spalin.

Wiele procesów czyszczenia gazu dymnego jest realizowanych poprzez elektrofiltrację. Aby zwiększyć wydajność strącenia zastosowanego elektrofiltra, można dodać trójtlenek siarki. Pompy LEWA ecoflow z uszczelnionym nurnikiem lub w wersji membranowej, z całkowicie podgrzewanymi głowicami pomp zapewniają optymalne rozwiązanie dla tych zastosowań dozowania siarki.

Rozwiązania

Na potrzeby dozowania siarki w procesie oczyszczania spalin odpowiednim rozwiązaniem są pompy LEWA ecoflow w wersji z uszczelnionym nurnikiem lub membranowej:

  • LEWA ecoflow jest wersją całkowicie podgrzewaną (z uszczelnionym nurnikiem lum pompa membranowa)
  • Hermetyczne uszczelnienie i bezpieczna technologia głowicy pompy do substancji niebezpiecznych
  • Specjalna konstrukcja głowic pomp z kompletnym płaszczem grzewczym: K511Z (nurnik) lub M911Z (membrana)
  • Zawory i uszczelki tłoka również mogą być podgrzewane parą.
  • W każdej części głowicy pompy w sposób niezawodny uniemożliwione jest utwardzenie płynnej siarki (temperatura topnienia 115 ° C).
  • Intensywne podgrzewanie i wysokiej jakości materiały, z których wykonana jest pompa gwarantują wysokie bezpieczeństwo procesu.
Flue gas cleaning with LEWA ecoflow pumps

Podstawowy opis procesu

Oczyszczanie spalin

Spaliny są wytwarzane w różnych procesach spalania i mogą zawierać różne cząstki pyłu, opary oleju i opary kwasu, tlenek węgla oraz inne substancje toksyczne. Aby ograniczyć ich szkodliwy wpływ na środowisko, należy oczyścić powstające spaliny.

Jedną z możliwości oczyszczenia spalin jest elektrofiltracja. W tym procesie cząsteczki popiołu i pyłu są jonizowane w polu elektrycznym. Cząsteczki z ładunkiem elektrycznym migrują do elektrody zbiorczej, gdzie są rozładowywane. Następnie przyczepiają się do elektrody w formie warstwy pyłu dzięki siłom przyczepności. Elektrodę należy czyścić regularnie.

Aby zwiększyć wydajność elektrofiltra, do spalin można dodać trójtlenek siarki (SO3). W tym celu siarka jest najpierw topiona i wprowadzana w formie płynnej do pieca siarkowego, w którym wytwarzana jest mieszanina trójtlenek siarki-powietrze. Ta mieszanina jest dodawana do spalin. SO3 reaguje z popiołem lotnym, zmieniając opór elektryczny spalin.

Kondycjonowanie spalin znacznie zwiększa wydajność strącania elektrofiltra i ma w przybliżeniu taki sam efekt jak podwojenie objętości filtra.

Dzięki stosowaniu pomp LEWA dotrzymywane są limity emisji ustanowione prawnie i zmniejszane jest zanieczyszczenie środowiska. Nasza postępowa i wypracowana technologia zapewnia efektywne rozwiązanie dla takich zastosowań.

Osoba do kontaktu

  • Sales Office Poland
  • LEWA NIKKISO Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce
  • +48 22 6358-204
  • info@lewa.pl

Znajdź odpowiednią serię produktów za pomocą nawigatora.

Pompy - Nawigator

Nie przegap żadnych nowości. Subskrybuj nasz newsletter.

Zarejestruj się