Firma LEWA oferuje rozwiązania dla wszystkich branż

Pompy i systemy LEWA są stosowane w wielu gałęziach przemysłu. Są one stosowane w ekstrakcji gazu ziemnego i ropy naftowej, nawaniania gazu, w rafineriach i w przemyśle spożywczym.

Nasze rozwiązania służą do dozowania, mieszania, transportu, oddzielania lub regulacji temperatury cieczy w nawet najcięższych warunkach. Również w produkcji tworzyw sztucznych, w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, w elektrowniach oraz w produkcji środków czyszczących i artykułów kosmetycznych pompy oferowane przez firmę LEWA są właściwym wyborem. Dzięki naszej bogatej specjalistycznej wiedzy w dziedzinie inżynierii procesowej oraz profesjonalnym usługom zarządzania projektami gwarantujemy znalezienie indywidualnie dopasowanego i efektywnego rozwiązania dla danego zastosowania.

Industry Oil and Gas

Pompy i zespoły do wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego

Firma LEWA jest Twoim ekspertem w dziedzinie pomp i zespołów od 1950 roku. Wybierając naszą ofertę, otrzymujesz wszystko z jednego źródła: Nasze dopasowane do indywidualnych potrzeb zespoły są stosowane na całym świecie przy wydobyciu ropy naftowej i gazu ziemnego na morzu. Partnerzy o silnej pozycji na rynku – od Chin po Zjednoczone Emiraty Arabskie – polegają na naszej specjalistycznej wiedzy w zakresie zastosowań przy wydobyciu ropy naftowej.

Industry Gasodorization

Nawanianie gazu z wykorzystaniem pomp i zespołów dozujących LEWA

Gaz ziemny, tlen i azot są bezwonne, jednak są potencjalnie niebezpieczne. Dlatego gazy te są "nawaniane" substancjami o możliwie jak najsilniejszej woni. Od ponad 40 lat firma LEWA projektuje systemy do nawaniania gazów, takich jak gaz ziemny, biogaz i gaz skroplony. Ten proces jest niezwykle ważny, dlatego system nawaniania musi działać precyzyjnie i niezawodnie.

Industry Refinery

Pompy i systemy dozujące dla urządzeń destylacyjnych i zastosowań w rafineriach

Ropa naftowa musi zostać oczyszczona, oddzielona i rafinowana, aby jej produkty końcowe nadawały się do sprzedaży (tj. gaz, olej napędowy, olej opałowy, smary, propan, butan). Firma LEWA zapewnia pompy i systemy dozowania, które są stosowanie w procesie rafinacji podczas dozowania chemikaliów. Nasze produkty są stosowane np. w urządzeniach destylacyjnych, retorcie koksowniczej, rozbijaczu, urządzeniu do krakowania wstępnego. Więcej informacji uzyskasz od naszych ekspertów!

Industry Petrochemicals

Pompy i systemy dozujące dla przemysłu petrochemicznego

Od ponad 50 lat dostarczamy trwałe pompy i systemy dozujące do zastosowań takich, jak proces hydrokrakowania. Przemysł petrochemiczny dostarcza produkty początkowe do produkcji tworzyw sztucznych, środków farmaceutycznych, barwników, detergentów oraz innych produktów. Skontaktuj się z naszymi ekspertami, a udzielimy Ci szczegółowych informacji na temat rozwiązań dozujących i pompujących dla procesu hydrokrakowania!

Industry Chemicals

Pompy do chemikaliów i zespoły dozujące dla branży chemicznej

Tam, gdzie konieczne jest przesłanie lub dozowanie krytycznych, tj. groźnych dla środowiska, toksycznych lub palnych cieczy i zawiesin w procesach wysokociśnieniowych, nie ma żadnej innej możliwości, jak tylko zastosować hermetycznie szczelne pompy dozujące, membranowe pompy procesowe i systemy dozujące firmy LEWA. Hermetycznie szczelne pompy LEWA o wydajności do 1200 bar są najlepszym wyborem w przypadku produkcji chemicznych półproduktów i produktów gotowych. Skontaktuj się z naszymi ekspertami, a udzielą Ci porady na temat odpowiedniej dla Ciebie pompy do chemikaliów lub rozwiązania systemowego!

Industry Plastics

Pompy i systemy dla przemysłu tworzyw sztucznych

Oferujemy specjalne ekspertyzy w zakresie wszelkich procesów komponowania substancji w przemyśle tworzyw sztucznych (dodawanie wosków, środków zmniejszających palność i smarów). Skontaktuj się z naszymi ekspertami! Chętnie udzielimy Ci porady na temat rozwiązań dozujących i pompujących do zastosowania w przemyśle tworzyw sztucznych, np. przetwarzaniu polietylenu.

Industry Cleaning and Detergents

Pompy i systemy do produkcji detergentów i środków czyszczących

Firma LEWA oferuje sterowane w oparciu o recepturę, przystosowane do pracy ciągłej systemy do produkcji środków czystości dla gospodarstw domowych i przemysłu we wszystkich dostępnych w handlu stężeniach środków powierzchniowo czynnych - od produktu surowego aż do produktu końcowego. Skontaktuj się z naszymi ekspertami, a chętnie udzielą Ci porady. Wraz z Tobą skonfigurujemy pompy i systemy do produkcji detergentów oraz innych środków czyszczących.

Industry Personal care

Pompy i systemy do produkcji artykułów kosmetycznych

Procesy o ścisłych wymaganiach w zakresie jakości i higieny takich jak GMP lub konieczność rezygnacji ze stosowania konserwantów wymagają odpowiedniego sprzętu. Pomagamy w doborze i projektowaniu higienicznych komponentów i systemów do produkcji artykułów kosmetycznych. Skontaktuj się z naszymi ekspertami, a udzielimy Ci porady. Wraz z Tobą zaprojektujemy dopasowane do Twoich potrzeb rozwiązania dozujące dla Twojego procesu, takiego jak produkcja artykułów kosmetycznych.

Industry Pharma & Biotech

Pompy i systemy dla branży farmaceutycznej, nauk przyrodniczych i biotechnologii

Jako czołowy producent pomp i systemów pomp dla branży farmaceutycznej, nauk przyrodniczych i biotechnologicznej firma LEWA wspiera Cię podczas projektowania kompletnych rozwiązań dokładnie spełniających wymagania realizowanego przez Ciebie procesu. W produkcji farmaceutyków niezbędna jest specjalistyczna wiedza, aby zapewnić zgodność z wymaganiami prawnymi. Niezawodność podczas produkcji, dokumentacji i zatwierdzania to nasz główny priorytet.

Industry Food & Beverages

Pompy i systemy dla przemysłu spożywczego

Firma LEWA dostarcza producentom i firmom konstrukcyjnym w branży spożywczej pompy i systemy do homogenizacji i dyspersji, jak również do innych operacji przetwarzania w przemyśle spożywczym. Pracujemy razem z Tobą nad planowaniem wszystkich ważnych związanych z procesem produkcji czynności, takich jak przetłaczanie, dozowanie, mieszanie, podgrzewanie i chłodzenie, tak aby można było w sposób ekonomiczny przetworzyć surowy produkt.

Industry Energy utilities

Zespoły dozujące i pompy dla elektrowni i dostawców energii

Firma LEWA dostarcza operatorom elektrowni i dostawcom energii pompy i systemy do przetłaczania, dozowania i mieszania różnych cieczy. Nie tylko oferujemy nasze produkty elektrowniom, lecz również projektujemy rozwiązania dla zakładów oczyszczania ścieków, rozlewni gazu, producentów biogazu, regionalnych dostawców energii i producentów wodoru.

Industry Other industries

Pompy i systemy dozujące dla innych branż

Dla niemal wszystkich branż, w których procesy wymagają precyzyjnego dawkowania lub niezawodnego przetłaczania płynów, firma LEWA oferuje indywidualne rozwiązania i referencje. Jako specjaliści w dziedzinie obsługi materiałów płynnych mamy oczywiście również doświadczenie w dziedzinach, które znajdują się poza naszymi kluczowymi rynkami zbytu.