Firma LEWA oferuje gotowe systemy, produkowane z jednego źródła, zapewniające ciągłą produkcję zmiękczaczy według kontrolowanego przepisu we wszystkich komercyjnie dostępnych stężeniach środków powierzchniowo czynnych.

Obejmuje wszystkie etapy procesu:

 • Kontrola temperatury składników zgodnie z wymaganiami temperatury procesu
 • Zależne od przepisu, synchroniczne dozowanie poszczególnych płynów w różnych segmentach mieszania
 • Ciągłe mieszanie homogenizujące
 • Odzyskiwanie ciepła przyłożonego w procesie podgrzewania wstępnego
 • Pomiar i ustawianie zmiennych lepkości i temperatury

Produkcja zmiękczaczy z wykorzystaniem zespołów produkcyjnych LEWA

Rozwiązania

Koncepcja instalacji

1. Cechy:

 • Sterowanie procesem z poziomu PLC
 • Centralna obsługa i monitorowanie procesu za pomocą panelu sterowania na jednostce; wyświetlacz dotykowy wyświetlający komunikaty dla użytkownika i przyjmujący komendy dotykowe
 • Zarządzanie i tworzenie przepisów za pomocą laboratoryjnego komputera PC lub komputera PC instalacji
 • Wizualizacja procesów za pomocą logicznie połączonych diagramów graficznych z nałożonymi komunikatami roboczymi, wartościami zmierzonymi i wykresami

2. Wyposażenie:

 • Wybór zbiorników w różnych rozmiarach odpowiednio do danych logistycznych
 • Akcesoria zbiorników uwzględniające wymagania obsługi i monitorowania systemu
 • Odpowiednia pompa jest dobierana do każdego z dozowanych składników
 • Osobna rejestracja przepływu z ciągłym mierzeniem, wysoce dokładne przepływomierze dla każdej linii przenośnika
 • Mieszanie za pomocą mieszalników statycznych i dynamicznych i, jeśli to konieczne, pętli mieszających
 • Przyłącza próbkowania dla monitorowania jakości
 • Płytowy wymiennik ciepła do kontroli temperatury
 • Możliwa sterylizacja parowa, zapewniająca osiągnięcie podstawowych wymagań w systemie zamkniętym, dla umożliwienia rezygnacji ze stosowania konserwantów
 • Na żądanie możliwość podzielenia na część partii głównej i procesów przetwarzania końcowego


Przykład: Sterowanie systemem - Ilustracja etapu procesu „rozcieńczania środków powierzchniowo czynnych"

LEWA dostarcza cały system z jednego źródła:

Projekt, opracowanie, konstrukcja i dostawa systemu, zakres usług ustalany na żądanie obejmuje:

 • Farmy zbiorników / pojemniki do przechowywania
 • Transport materiałów z magazynu do instalacji
 • Kontrola temperatury
 • Dozowanie poszczególnych składników
 • Mieszanie składników
 • Chłodzenie / całkowita koncepcja termotechniczna, jeśli jest wymagana
 • Koncepcja czyszczenia (CIP/SIP)
 • Oprzyrządowanie
 • System sterowania / automatyzacji
 • Lub dowolna z tych grup funkcjonalnych osobno
 • Wybór urządzeń według materiału, wymiarów i jakości dla uzyskania optymalnego współczynnika jakości do kosztów
 • Rozważanie konkretnych cech miejsca instalacji względem planowania, przepływu materiałów i dostępności
 • Stała implementacja wymagań ochrony środowiska zgodnie z zasadą „ograniczaj, używaj ponownie, przetwarzaj” zarówno w kwestii materiałów, jak i energii
 • System pracy ciągłej z podstawowym założeniem wprowadzania tylko możliwie najmniejszych ilości materiałów do procesu produkcyjnego, co pozwala na uniknięcie lub minimalizację strat podczas zmiany przepisów
 • Zmniejszenie ilości środków spłukujących podczas procesów czyszczenia
 • Recykling produktów niespełniających specyfikacji
 • Obsługa systemu wymaga tylko podania instrukcji dla systemu operacyjnego i głównych jego elementów

Najważniejsze zmienne mające wpływ na ustalanie ceny to:

 • Stopień automatyzacji
 • Zakres i liczba grup funkcjonalnych
 • Zakres dodatkowych wymagań indywidualnych
 • Liczba składników i przepisów

Opis procesu

Podczas produkcji zmiękczacza koncentrat, ciepła woda i zagęstnik są mieszane w pierwszym mieszalniku dynamicznym. Po dodaniu zimnej wody produkt przechodzi przez mieszalnik statyczny, a następnie przez wymiennik ciepła gdzie jest chłodzony. Następnie dozowane są „składniki końcowe” zgodnie z przepisem, a cała mieszanina przechodzi przez kolejny mieszalnik.

Dowolny produkt, wyprodukowany podczas rozruchu i czyszczenia lub podczas zmiany przepisu na inny, który nie może być użyty, jest rozładowywany przez zawór 3-drożny do zbiornika ponownego przetwarzania, i jest dodawany do procesu niezwłocznie lub później, z użyciem oddzielnej pompy. Typowe jednostki produkcyjne mają wydajność produkcyjną zaczynającą się od 5 ton/godzinę.

Podstawowy opis procesu

Osoba do kontaktu

 • Sales Office Poland
 • LEWA NIKKISO Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce
 • +48 22 6358-204
 • info@lewa.pl

Znajdź odpowiednią serię produktów za pomocą nawigatora.

Pompy - Nawigator

Nie przegap żadnych nowości. Subskrybuj nasz newsletter.

Zarejestruj się