Zatłaczanie szlamu węglowego za pomocą pomp dozujących z głowicą w wersji zdalnej w urządzeniach do upłynniania węgla

W inżynierii procesowej różne zadania obejmują dozowanie i cyrkulację czynników o właściwościach krytycznych, takich jak wysoka temperatura czy wysokie właściwości ścierne. Na potrzeby zatłaczania szlamu węglowego w urządzeniach do konwersji węgla węgiel jest rozdrabniany na pył i mieszany z olejem lub rozpuszczalnikiem, aby powstała zawiesina, która jest zazwyczaj ścierna i bardzo gorąca. Zwykłe pompy dozujące, z uwagi na ich kompaktową konstrukcję, nie nadają się do takich zadań, gdyż nie zapewniają izolacji krytycznych warunków od układu elementów wypierających pomp dozujących.

Jednak dokładnie to jest konieczne do bezpiecznego dozowania płynów oraz ochrony operatora i całej instalacji. Do takich zastosowań używane są pompy dozujące LEWA z głowicą w wersji zdalnej, ponieważ ich konstrukcja zapewnia odizolowanie grzybka zaworu od napędu pompy.

Rozwiązania

Membranowe pompy dozujące LEWA ecoflow i membranowe pompy procesowe LEWA triplex z głowicą w wersji zdalnej oferują następujące korzyści podczas produkcji biopaliwa:

 • Bezpieczne działanie dzięki odseparowaniu grzybka zaworu i napędu pompy w instalacji wyporowej.
 • Różne możliwości oddzielenia przestrzennego: w zależności od maksymalnego ciśnienia, temperatur lub ciał stałych grzybek zaworu może być umieszczony geodetycznie wyżej lub niżej niż instalacja wyporowa.
 • Regulowane ciśnieniem, na przemian podnoszenie i zamykanie zaworów pompy wymusza jednokierunkowy przepływ dozowanego czynnika przez grzybek zaworu.
 • Perfekcyjne termo-dynamiczne działanie pomp membranowych umożliwia ich zastosowanie nawet przy niezwykle wysokich temperaturach (+400 °C), które mają miejsce podczas przetwarzania biomasy w wysokociśnieniowym reaktorze.
 • Hermetyczna szczelność gwarantuje bezpieczną obróbkę potencjalnie niebezpiecznych, wybuchowych lub toksycznych cieczy, które są niezbędne do reakcji chemicznej.
 • Pompy membranowe z wielowarstwową membraną PFTE zapewniają bezpieczeństwo procesu przez długi czas eksploatacji.
 • W zależności od właściwości biomasy mogą być stosowane również pompy z uszczelnionym nurnikiem.
Coal contribution with LEWA triplex pumps

Podstawowy opis procesu

Jak wytwarzana są paliwa BTL?

Paliwa BTL (Biomass To Liquid – biomasa do płynu) to paliwa syntetyczne wytwarzane z biomasy. W ramach cyklu przetwarzania energii uwagę przeniesiono na biopaliwa, takie jak biodiesel, bioetanol i różne paliwa syntetyczne.

Obecnie do produkcji biopaliw z biomasy stosuje się różne pilotażowe instalacje. Pierwszym etapem w procesie produkcji paliw BTL jest zgazowanie biomasy (piroliza). W bardziej lub mniej reagującym rozszczepieniu termicznym w temperaturach wahających się od 200 do ponad 1000 °C następuje modyfikacja chemicznej struktury masy. Długie molekularne łańcuchy rozpadają się na skutek ciepła. Produkowany jest gaz syntetyczny zawierający węglowodory z krótszymi łańcuchami molekularnymi, tlenek i dwutlenek węgla oraz czysty węgiel i parę wodną. Kolejnym etapem jest synteza: Gaz syntetyczny jest poddawany chemicznej obróbce, często za pomocą klasycznej metody Fischera-Tropscha. W wyniku tej obróbki pozostają różne gazowe i płynne węglowodory, które są wykorzystywane w branży jako niskosiarkowe paliwa syntetyczne.

„Produkty końcowe różnią się chemicznie od zwykłych paliw, takich jak benzyna, lecz wciąż mogą być stosowane w silnikach benzynowych lub diesela i być dystrybuowane przez istniejące już stacje benzynowe. Paliwa BTL to biopaliwa drugiej generacji. Oznacza to, że mogą być wytwarzane z szerszego spektrum surowców niż biodiesel czy bioetanol. Może być używana na przykład biomasa bogata w celulozę, jak słoma czy drewno. W ten sposób można by zwiększyć plony paliwa na hektar. Jeśli wykorzystywany jest szlam, odpady drzewne, kompost, ścieki z mleczarni lub naturalne ścieki z usług gastronomicznych, problemów jest mniej ze względu na niedobór terenów uprawianych pod kątem roślin spożywczych i pasz.”

Źródło: Wikipedia.de; czerwiec, 2014

Osoba do kontaktu

 • Sales Office Poland
 • LEWA NIKKISO Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce
 • +48 22 6358-204
 • info@lewa.pl

Znajdź odpowiednią serię produktów za pomocą nawigatora.

Pompy - Nawigator

Nie przegap żadnych nowości. Subskrybuj nasz newsletter.

Zarejestruj się