Produkcja biopaliw z wykorzystaniem pomp LEWA

Biopaliwa są wytwarzane z odnawialnych źródeł energii, które są niewyczerpalne dla ludzkości.

Biodiesel, bioetanol i czyste oleje roślinne już teraz są wykorzystywane w dużych ilościach. Produkcja paliw syntetycznych z biomasy jest testowana w pierwszych systemach pilotażowych.

Już w fazie początkowej LEWA dostarczyła firmom badawczym kilka pomp do rozwoju technologii produkcji biopaliw drugiej generacji.

Rozwiązania

Pompy LEWA są stosowane w szerokim zakresie procesów produkcji biopaliw.

W zależności od konkretnego zastosowania używane są różne pompy optymalnie spełniające jego wymagania:

 • Konwencjonalny proces produkcji biodiesla LEWA ecosmart pompy do dozowania dodatków (do 300 l/h, do 80 bar, temperatura pokojowa)
 • Alternatywny proces produkcji paliwa syntetycznego za pomocą LEWA ecoflow lub LEWA triplex jako wysokotemperaturowych pomp procesowych podnoszących ciśnienia reaktora (15 m³/h, do 250 bar, do 350°C)
 • Transestryfikacja tłuszczy lub olejów organicznych metanolem w procesie wysokotemperaturowym z użyciem pomp procesowych LEWA triplex jako pomp do oleju lub metanolu (100-2400 l/h, do 250 bar, do 100°C)
 • Rozkład termiczny odpadów organicznych z pompą dozującą LEWA jako pompą pompującą dla biomasy (100 l/h, do 320 bar) w temperaturze otoczenia i jako pompa recyrkulacyjna (250 bar, 350°C)
 • Nowo zaprojektowany proces syntezy dla pilotażowej instalacji Bioliq® w KIT Karlsruhe jest wyposażona w różne pompy dozujące LEWA, jak również pompy wysokotemperaturowe

Obszary zastosowań

Pompy LEWA w różnych procesach produkcji biopaliw:

IlustracjaOpis procesuProces
Konwencjonalny proces produkcji biodiesla: Transestryfikacja olejów jadalnych metanolem. Niskociśnieniowy
pierwszej generacji
Alternatywny proces produkcji paliwa syntetycznego: Gazyfikacja węgla zawierającego surowe materiały do produkcji gazu syntetycznego (CO+H2), który jest następnie przekształcany w paliwo o makrocząsteczkach łańcuchowych z wykorzystaniem syntezy Fischer-Tropsch. W ostatnim etapie procesu (uwodorniania destrukcyjnego) żądane paliwo BTL (paliwo syntetyczne) jest wytwarzane w temperaturze 200°C i pod ciśnieniem procesowym do 90 bar.

  Więcej informacji:  www.bioliq.de

Wysokociśnieniowy
drugiej generacji
Podobny proces (konwencjonalny)
Transestryfikacja tłuszczy lub olejów organicznych metanolem pod wysokim ciśnieniem.
Wysokociśnieniowa
drugiej generacji
Termiczna dekompozycja odpadów organicznych dla produkcji niskowrzącej ropy naftowej o wysokiej zawartości węglowodorów. Wysokociśnieniowa
drugiej lub trzeciej generacji

Podstawowy opis procesu

Stosowanie biopaliw ma znaczne zalety w porównaniu z kopalnymi źródłami energii:

 • Jest przyjazne dla środowiska ze względu na redukcję emisji CO2 zgodnie z wymaganiami protokołu z Kyoto
 • Możliwe jest praktyczne wykorzystanie nadmiarowych mocy produkcyjnych rolnictwa
 • Możliwe jest uzyskanie politycznej niezależności od krajów wydobywających ropę naftową dzięki globalnej dostępności surowych materiałów
 • Mogą być używane w obecnie stosowanych i przyszłych technologiach silników samochodowych, ponieważ paliwa syntetyczne mogą być dostosowane do ich wymagań

Produkcja biopaliw pierwszej generacji

Paliwa oparte na oleju roślinnym:

PochodzeniePaliwaCele
Instalacje do produkcji oleju z surowca rolniczego:
 • Rzepak
 • Słonecznik
 • Nasiona soi
 • Siemię lniane itp.
 • Nieprzetwarzane naturalne oleje jadalne
 • Biodiesel
 • Długoterminowe bezpieczeństwo ekonomiczne dzięki korzystnym przepisom podatkowym
 • Tworzenie optymalnych warunków wzrostu surowych materiałów
 • Zwiększony udział rynku
 • Wskazówki zwiększonego mieszania

Bioetanol:

PochodzeniePaliwaCele
Źródła odnawialne:
 • Zboża
 • Kukurydza
 • Buraki cukrowe
 • Ziemniaki
 • Trzcina cukrowa (za granicą) itp.
 
 • Etanol
 • Mieszaniny etanolowo-paliwowe
 • ETBE*
* patrz legenda
 • Długookresowe bezpieczeństwo ekonomiczne ze względu na oszczędności podatkowe
 • Tworzenie optymalnych warunków wzrostu materiału surowego i systemu zarządzania identyfikowalnością i zapewniania jakości
 • Pomyślne wejście na rynek paliw przez mieszanie z paliwami kopalnymi

Legenda:

SkrótOpis
Biopaliwa: Paliwa syntetyczne: BTL: GTL: CTL: CNG: LPG: ETBE: FAME: RME:Biopaliwa, paliwa odnawialne Paliwa projektowane Biomasa do płynu Gaz do płynu Węgiel do płynu Sprężony gaz ziemny Skroplony gaz ziemny Propylenoglikolowy etanol trzeciorzędowy Estry metylowe kwasów tłuszczowych Estry metylu rzepakowego

Źródło: www.biotechnologie.de

Produkcja biopaliw drugiej generacji

Paliwa syntetyczne (ang. Synfuels):

PochodzeniePaliwaCele
Gazyfikacja źródeł odnawialnych i odnawialnych osadów organicznych:
 • drewno
 • słoma
 • wysuszone osady fermentacji
 • Osady gospodarki odpadami i recyklingiem
 • gazowe paliwa syntetyczne paliwa syntetyczne zawierające metan i węglowodory
 • ciekłe paliwa syntetyczne jako substytut benzyny i oleju napędowego
 • metanol
 • długookresowe bezpieczeństwo ekonomiczne ze względu na oszczędności podatkowe
 • tworzenie optymalnych warunków kultywacji surowych materiałów
 • tworzenie systemu zarządzania identyfikowalnością i zapewniania jakości
 • pomyślne wejście na rynek paliw przez mieszanie z paliwami kopalnymi

 

Produkcja biopaliw trzeciej generacji

Wodór:

PochodzeniePaliwaCele
Z biomasy z procesów termochemicznych i mikrobiologicznych, jak również procesów elektrolizy, zasilanej z ogniw słonecznych i turbin wiatrowych. Mieszanina H2-CH4 dla ogniw paliwowych
 • długookresowe bezpieczeństwo ekonomiczne ze względu na oszczędności podatkowe
 • tworzenie optymalnych warunków wykorzystania zasobów
 • tworzenie systemu zarządzania identyfikowalnością i zapewniania jakości
 • pomyślne długookresowe wejście na rynek paliw

Produkty

Membranowa pompa dozująca LEWA ecoflow

LEWA ecoflow diaphragm metering pump

Membranowa pompa dozująca ecoflow® firmy LEWA to uniwersalne osiągnięcie w zakresie dozowania i mieszania, które może być wykorzystywane we wszystkich branżach.

LEWA ecosmart

LEWA ecosmart the smart metering pump

Membranowa pompa dozująca LEWA ecosmart® jest niedrogą pompą dozującą do różnych zastosowań. Można ją szybko i wygodnie zamówić w internetowym sklepie.

Pompa z membraną aktywowaną mechanicznie LEWA ecodos

LEWA ecodos mechanical diaphragm pump

Pompa dozująca z membraną aktywowaną mechanicznie ecodos® firmy LEWA jest odpowiednia do wszystkich zadań pompowania i dozowania w zakresie niskich ciśnień.

LEWA ecodos w wykonaniu sanitarnym/higienicznym

LEWA ecodos food pump

Membranowa pompa dozująca LEWA ecodos® w modelu sanitarnym/higienicznym jest idealną pompą do żywności i środków farmaceutycznych w zakresie niskiego ciśnienia.

Membranowa pompa procesowa LEWA ecoflow

LEWA high pressure pump for process engineering

Membranowa pompa procesowa LEWA ecoflow jest liderem wśród innowacyjnych i uniwersalnych pomp procesowych dla procesów wysokociśnieniowych.

Pompa procesowa LEWA triplex

LEWA triplex high pressure pump for process engineering

LEWA triplex to najbardziej kompaktowa pompa procesowa do stosowania w procesach wysokociśnieniowych we wszystkich branżach przemysłu. Skontaktuj się z nami, a z chęcią udzielimy Ci pomocy!

Pompa nurnikowa LEWA

LEWA Plungerpump

LEWA jest twoim ekspertem w zakresie pomp: Skontaktuj się z nami już dziś, by zdobyć pompę nurnikową, która najlepiej spełni wymagania zastosowań lądowych i morskich.

Pompa z tłokiem rotacyjnym Pomac

Pomac rotary lobe pump PLP

Elastyczna pompa do zastosowań higienicznych, prostych i złożonych, pracy z cieczami rzadkimi i lepkimi i lub mediami wrażliwymi na siły tnące. Pompa z tłokiem rotacyjnym w wykonaniu higienicznym (pompa z rotacyjnym przesunięciem dodatnim).

Odśrodkowa pompa Nikkiso z silnikiem we wspólnej obudowie

Nikkiso canned motor pump

Odśrodkowa pompa Nikkiso z silnikiem we wspólnej obudowie jest doskonale dopasowana do zadań przesyłania i cyrkulacji w przemyśle chemicznym. Z chęcią pomożemy ci dokonać wyboru.

Osoba do kontaktu

 • Sales Office Poland
 • LEWA NIKKISO Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce
 • +48 22 6358-204
 • info@lewa.pl

Znajdź odpowiednią serię produktów za pomocą nawigatora.

Pompy - Nawigator

Nie przegap żadnych nowości. Subskrybuj nasz newsletter.

Zarejestruj się