Oczyszczanie „wytworzonej wody” podczas wydobycia ropy naftowej za pomocą zespołów firmy LEWA

Podczas procesu wiercenia przy wydobyciu ropy naftowej i gazu ziemnego „wytworzona woda” powstaje jako produkt uboczny. Zawiera ona olej resztkowy, kilka metali ciężkich, piasek oraz pozostałości biologiczne lub chemiczne.

Firma LEWA oferuje rozwiązania specyficzne dla klienta i zastosowania, które odfiltrowują z wody wszystkie substancje. Zespoły do oczyszczania wytworzonej wody firmy LEWA są hermetycznie szczelne i oferują kilka opcji dokładnego monitorowania i regulacji. Po oczyszczeniu wody może być ona wprowadzona z powrotem do morza.

Rozwiązania

Zalety zespołów do oczyszczanie wytworzonej wody:

  • System jest hermetycznie szczelny i bezwyciekowy.
  • Za pomocą systemu możliwe jest osiągnięcie nawet niskich natężeń przepływu (~ 1 l/h).
  • Stosowane są materiały odporne na korozję (np. 6Mo, super dupleks), tak więc system nadaje się do biocydów.
  • Pneumatyczna lub elektryczna regulacja długości skoku pozwala na proporcjonalne sterowanie przepływem.
  • Pompy membranowe mają zintegrowany układ monitorowania membrany (lokalny lub zdalny), który zapobiega nieoczekiwanym przestojom i równoczesnym kosztom konserwacji.
  • Zespoły działające na zasadzie „Podłącz i pracuj” skracają czas przekazania do eksploatacji.

Podstawowy opis procesu

Co to jest wytworzona woda i jak powstaje?

Wytworzona woda jest produktem ubocznym przy wydobyciu ropy naftowej. Pochodzi zwykle z podziemnych warstw wody w najbliższym otoczeniu złóż roponośnych. Szczególnie w przypadku starych odwiertów konieczne jest przemieszczenie wody i pary wodnej do wewnątrz, tak by nadal możliwe było wypompowanie ropy naftowej.

Również ta woda jest zawarta w wydobytej ropie naftowej. Po oczyszczeniu oleju pozostaje wytworzona woda. Im dłużej użytkowany jest odwiert, tym wyższa szybkość wytworzonej wody i coraz niższa szybkość wydobywanej ropy naftowej. Wytworzona woda nadal zawiera toksyczne i szkodliwe substancje i nie powinna być wpuszczana z powrotem do obiegu naturalnej wody.

Dzięki zespołom do oczyszczania wytworzonej wody wytworzona woda jest uwalniana od oleju resztkowego, gazów i piasku, metali ciężkich oraz biologicznych lub chemicznych pozostałości.

Zgodnie z międzynarodowymi i regionalnymi ograniczeniami woda musi spełniać rygorystyczne wymagania dotyczące czystości. IMO (Międzynarodowa Organizacja Morska) określiła wartości graniczne dla wielkości oleju resztkowego w wytworzonej wodzie. Wartości wynoszą 15 ppm, w niektórych wrażliwych regionach morskich nawet 5 ppm.

Osoba do kontaktu

  • Sales Office Poland
  • LEWA NIKKISO Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce
  • +48 22 6358-204
  • info@lewa.pl

Znajdź odpowiednią serię produktów za pomocą nawigatora.

Pompy - Nawigator

Nie przegap żadnych nowości. Subskrybuj nasz newsletter.

Zarejestruj się