Utylizacja kondensatu węglowodorów z pomocą procesowych pomp membranowych LEWA

Kondensat węglowodoru (HCC) to odpad powstający przy produkcji gazu ziemnego.

Utylizacja HCC jest trudna ze względu na jego toksyczną, korozyjną, ścierną naturę, oraz łatwość wrzenia. Biorąc pod uwagę te właściwości, dobór odpowiednich materiałów pomp wymaga właściwych kwalifikacji.

Rozwiązania

Zalety pomp membranowych w zastosowaniach morskich:

 • Całkowicie odporne membrany z PTFE
 • Bezpieczne membrany o konstrukcji wielowarstwowej, z monitorowaniem
 • Hermetyczna szczelność, brak wycieków toksycznych i groźnych dla środowiska składników
 • Szybka i łatwa wymiana membrany
 • Brak zwilżanego uszczelnienia tłoka
 • Korpus pompy membranowej wykonany z odpornego materiału
 • Optymalna konstrukcja zaworu wykorzystująca system modułowy
 • Typowy czas eksploatacji wynoszący ponad 10 000 godzin
 • Optymalny czas użytkowania z bardzo niskimi kosztami eksploatacji

Pompa rezerwowa może być uruchomiona w każdym momencie, również przy ciśnieniu ssania lub tłoczenia w systemie.

Podstawowy opis procesu

Utylizacja na lądzie nie jest zazwyczaj problemem ze względu na możliwości magazynowania. W utylizacji morskiej HCC jest oddzielany od gazu i tymczasowo przechowywany w tak zwanych separatorach do oddzielania gazu od cieczy. Następuje ponowny wtrysk lub transport do punktu centralnego odbierania do dalszego pompowania na brzeg i przetwarzania w separatorach.

Przepływ w tym procesie jest zmienny. Ciśnienie i dostępność to ważne czynniki: Pompa musi wycofywać wystarczającą objętość, aby zapobiegać załączaniu LSHH separatorów do oddzielania gazu od cieczy, ponieważ skutkuje to zatrzymaniem produkcji.

Do mieszania korozyjnych i ściernych składników ważny jest odpowiedni dobór materiałów części zwilżanych, w szczególności zaworów, które muszą spełnić wysokie wymagania w zakresie twardości i odporności na ścieranie.

Różne składniki HCC są wymienione w tabeli:

HCCFormułaTemperatura topnienia °CTemperatura wrzenia °CStan w 25°C
MetanCH4-183-164gazowy
EtanC2H6-183 -89gazowy
PropanC3H9-190 -42gazowy
ButanC4H10-138 -0,5gazowy
PentanC5H12-130 +36gazowy
HeksanC6H14 -95 +69gazowy
HeptanC7H16 -91 +98gazowy
OktanC8H18 -57+125ciecz
NonanC9H20 -51+151ciecz
DekanC10H22 -30+174ciecz
UndekanC11H24 -25+196ciecz
DodekanC12H26 -10+216ciecz
EikozanC12H42 +37+343ciecz
TriakontanC30H62 +66+450ciało stałe

Ważne punkty dla prawidłowego układu:

 • Projekt systemu orurowania
 • Wymiary systemu orurowania
 • Dane filtrów
 • Spadki ciśnienia i rozmiar siatki (powierzchnia filtra, podwójny filtr z przełączaniem i wyświetlaniem/sygnalizacją ciśnienia różnicowego)
 • Zawory odcinające na całym obszarze
 • Tłumiki pulsacji i lokalizacja ich instalacji
 • Pozycja separatora do oddzielania gazu od cieczy (nad pompą, jeśli to możliwe, aby była możliwość podawania)

Dodatkowo zawiera następujące substancje:

 • H2S: żrący i silnie toksyczny
 • CO2: wysokie ciśnienie parowania, nie ma właściwości smarujących, zamarza podczas dekompresji
 • Rtęć: wysoce toksyczna, substancja skażająca wodę
 • Woda, która także jest oddzielana od gazu w połączeniu z H2S jest wysoce żrąca
 • Diesel (niskie): niegroźne, za wyjątkiem możliwego skażenia wody
 • Wada + H2SO4: kwas, bardzo żrący
 • Frakcje piasku w HCC (niskie): wysokościerne w głównych ciśnieniach roboczych wynoszących 250/300 bar

Osoba do kontaktu

 • Sales Office Poland
 • LEWA NIKKISO Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce
 • +48 22 6358-204
 • info@lewa.pl

Znajdź odpowiednią serię produktów za pomocą nawigatora.

Pompy - Nawigator

Nie przegap żadnych nowości. Subskrybuj nasz newsletter.

Zarejestruj się