Cieczowa chromatografia procesowa z wykorzystaniem systemów LEWA

Oczyszczanie (downstream processing) materiałów metodą chromatografii oraz innymi operacjami jednostkowymi jest niezbędne do produkcji wysokowartościowych chemikaliów i farmaceutycznych substancji czynnych.

Niezależnie od tego, czy chodzi o pompy membranowe, stacje dozujące czy mieszalniki gradientowe, w firmie LEWA konfigurujemy produkty zgodnie z wymaganiami klientów. Nasze systemy przekonują bardzo wysoką powtarzalnością dozowania, dużymi zakresami regulacji, a tym samym wysoką jakością produktów, które sprawdziły się w przemysłowej skali produkcyjnej.

Rozwiązania

Firma LEWA dostarcza dozujące pompy membranowe oraz kompleksowe systemy dozujące do dalszego przetwarzania, takie jak mieszalniki gradientowe do wytwarzania gradientów lub dostosowane do potrzeb klienta systemy buforowego rozcieńczania liniowego i stacje dozujące

Mają one następujące zalety:

    •    Precyzyjna wartość natężenia przepływu (stopniowa lub liniowa, 1-99%)
    •    Powtarzalna dokładność pozycjonowania (0,5%)
    •    Hermetyczny projekt instalacji w downstream processingu
    •    Bardzo wysoki powtarzalny zakres regulacji pompy/urządzenia
    •    Wysoka dostępność, niezawodność i bezpieczeństwo procesu
    •    Wiarygodne sprawdzanie poprawności dzięki wysokiej precyzji w downstream processingu
    •    Możliwość czyszczenia, czyszczenia parą (CIP/SIP), opcjonalnie wentylowania
    •    Dostępne pompy higieniczne (polerowane elektrolitycznie, ASME-BPE certyfikacja)
    •    Dostępne wersje do instalacji w pomieszczeniach czystych
    •    Zabudowa w formie kompletnej jednostki ze wszystkimi istotnymi dla procesu podzespołami w urządzeniach do chromatografii
    •    Kompleksowa dokumentacja dla celów kwalifikacji i walidacji
    •    Pomoc IQ/OQ/PQ
    •    Ochrona przeciwwybuchowa na życzenie klienta

Obszary zastosowań

Obszary zastosowania: Pompy dozujące, systemy dozujące i mieszalniki gradientowe firmy LEWA są stosowane w downstream processingu między innymi w następujących obszarach:

Chromatografia nisko- i średniociśnieniowa, na przykład

    •    przygotowawcza chromatografia kolumn cieczowych
    •    chromatografia w fazie normalnej i odwróconej
    •    chromatografia jonowymienna
    •    chromatografia powinowactwa i wiele więcej.
    •    Downstream processing w celu oczyszczenia szczepionek, nowoczesnych białek leczniczych, przeciwciał monoklonalnych, hormonów i produktów z osocza krwi

Chromatografia wysokociśnieniowa

    •    Wysokociśnieniowa chromatografia cieczowa (HPLC)
    •    preparatywna chromatografia przeciwprądowa z nadkrytycznym CO2 metodą SFC (Supercritical Fluid Chromatography)

Skontaktuj się z nami już dziś, abyśmy mogli wyjść naprzeciw Twoim wymaganiom dotyczącym downstream processingu!

Podstawowy opis procesu

Chromatografia oferuje szerokie spektrum metod separacji i/lub analizy złożonych mieszanin. Separowane składniki są dzielone na dwie fazy: Faza stacjonarna w jednej kolumnie, i faza ruchoma, która przepływa przez osnowę stałą (ciecz lub gaz).

W jaki sposób działa chromatografia?

Mieszanina różnych składników wchodzi w ciecz lub gaz procesu chromatografii. Różne roztwory separujące i chromatograficzne są pompowane przez system z różnymi prędkościami. Separacja składników mieszaniny dokonywana jest przez interakcję różnych sił pomiędzy fazami stacjonarnymi i ruchomymi w systemie. Im mniejsze podobieństwo cząsteczek fazy stacjonarnej tym krótszy czas w chromatografii kolumnowej i na odwrót.

Dlaczego chromatografia jest tak wyjątkowa i tak ważna?

W przemyśle chemicznym i w bioprzetwarzaniu konieczne jest wydzielanie produktów ze złożonych mieszanin, i oczyszczenie go z zanieczyszczeń. Jest to ważny etap w całym łańcuchu przetwarzania na drodze do uzyskania produktu o wymaganej czystości.

Obecnie dostępny jest szeroki wachlarz metod, dzięki którym można osiągnąć te cele. Chromatografia jest wyjątkową i selektywną metodą separacji z wielu przyczyn i jest stosowana w obszarze produkcji od dekad.

Przede wszystkim złożone mieszaniny mogą być rozdzielane z wysoką dokładnością, można także dokładnie wydzielić bardzo złożone cząsteczki, takie jak białka. Zasadniczo, wszelkie rozpuszczalne lub trwałe substancje mogą być oczyszczone, jeśli zastosuje się odpowiednie środki absorbujące, w odpowiednio dobranych i kontrolowanych parametrach procesu (temperatura, pH, prędkość przepływu, przewodność itp.)

Procesy chromatografii są doskonałe do oddzielania i czyszczenia produktów wrażliwych, w szczególności tych uzyskiwanych w sektorze farmaceutycznym.

Produkty

Membranowa pompa dozująca LEWA ecoflow

LEWA ecoflow diaphragm metering pump

Membranowa pompa dozująca ecoflow® firmy LEWA to uniwersalne osiągnięcie w zakresie dozowania i mieszania, które może być wykorzystywane we wszystkich branżach.

LEWA ecoflow sanitarny/higieniczny

LEWA ecoflow sanitary food pump

Membranowa pompa dozująca ecoflow® w modelu sanitarnym/higienicznym jest idealną pompą do żywności i środków farmaceutycznych.

LEWA ecodos w wykonaniu sanitarnym/higienicznym

LEWA ecodos food pump

Membranowa pompa dozująca LEWA ecodos® w modelu sanitarnym/higienicznym jest idealną pompą do żywności i środków farmaceutycznych w zakresie niskiego ciśnienia.

Membranowe pompy dozujące LEWA intellidrive

LEWA intellidrive diaphragm metering pump

Stosuj sterowane serwomotorem membranowe pompy dozujące do precyzyjnego dozowania i mieszania cieczy w zakładach i systemach dozujących.

Pompa mikrodozująca LEWA FC

LEWA micrometering pump FC

Najmniejsze natężenia przepływu i precyzyjne dozowanie sprawiają, że pompy mikrodozujące LEWA z serii FC to najlepszy wybór na pompy laboratoryjne.

Membranowa pompa procesowa LEWA ecoflow

LEWA high pressure pump for process engineering

Membranowa pompa procesowa LEWA ecoflow jest liderem wśród innowacyjnych i uniwersalnych pomp procesowych dla procesów wysokociśnieniowych.

Pompa z tłokiem rotacyjnym Pomac

Pomac rotary lobe pump PLP

Elastyczna pompa do zastosowań higienicznych, prostych i złożonych, pracy z cieczami rzadkimi i lepkimi i lub mediami wrażliwymi na siły tnące. Pompa z tłokiem rotacyjnym w wykonaniu higienicznym (pompa z rotacyjnym przesunięciem dodatnim).

Systemy produkcyjne opracowane z myślą o konkretnych klientach

LEWA metering and mixing system

Firma LEWA projektuje kompletne systemy do dozowania, mieszania płynów oraz napełniania nimi. Skontaktuj się z nami i skorzystaj z porady!

Systemy dozowania dostosowane do wymagań klienta

LEWA metering system

Firma LEWA dostarcza Ci zaprojektowane na zamówienie systemy dozowania zgodnie z Twoimi specyfikacjami. Zaufaj doświadczeniu gromadzonemu od 60 lat w zakresie technologii dozowania w różnych branżach.

Osoba do kontaktu

  • Sales Office Poland
  • LEWA NIKKISO Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce
  • +48 22 6358-204
  • info@lewa.pl

Znajdź odpowiednią serię produktów za pomocą nawigatora.

Pompy - Nawigator

Nie przegap żadnych nowości. Subskrybuj nasz newsletter.

Zarejestruj się