Produkcja biopaliwa za pomocą pomp membranowych LEWA ecoflow i LEWA triplex z głowicą w wersji zdalnej

Biopaliwa wytwarzane z biomasy to obiecujące źródła energii. Jednak podczas produkcji paliw BTL (biomasa do płynu) odbywa się dozowanie niebezpiecznych płynów w krytycznych warunkach technologicznych, takich jak ekstremalne temperatury i wysokie ciśnienia.

Dlatego producenci biopaliw wykorzystują hermetycznie szczelne pompy membranowe firmy LEWA z głowicą w wersji zdalnej. W tej technologii płyn technologiczny jest termicznie odseparowywany od jednostki napędowej i głowicy napędu poprzez hydrauliczne działanie dźwigni. W ten sposób krytyczne warunki produkcji są izolowane od instalacji wyporowej i zapewnione jest bezpieczeństwo.

Rozwiązania

Membranowe pompy dozujące LEWA ecoflow i membranowe pompy procesowe LEWA triplex z głowicą w wersji zdalnej oferują następujące korzyści podczas produkcji biopaliwa:

 • Bezpieczne działanie dzięki odseparowaniu grzybka zaworu i napędu pompy w instalacji wyporowej.
 • Różne możliwości oddzielenia przestrzennego: w zależności od maksymalnego ciśnienia, temperatur lub ciał stałych grzybek zaworu może być umieszczony geodetycznie wyżej lub niżej niż instalacja wyporowa.
 • Regulowane ciśnieniem, na przemian podnoszenie i zamykanie zaworów pompy wymusza jednokierunkowy przepływ dozowanego czynnika przez grzybek zaworu.
 • Perfekcyjne termo-dynamiczne działanie pomp membranowych umożliwia ich zastosowanie nawet przy niezwykle wysokich temperaturach (+400 °C), które mają miejsce podczas przetwarzania biomasy w wysokociśnieniowym reaktorze.
 • Hermetyczna szczelność gwarantuje bezpieczną obróbkę potencjalnie niebezpiecznych, wybuchowych lub toksycznych cieczy, które są niezbędne do reakcji chemicznej.
 • Pompy membranowe z wielowarstwową membraną PFTE zapewniają bezpieczeństwo procesu przez długi czas eksploatacji.
 • W zależności od właściwości biomasy mogą być stosowane również pompy z uszczelnionym nurnikiem.
BTL application LEWA triplex

Podstawowy opis procesu

Jak wytwarzana są paliwa BTL?

Paliwa BTL (Biomass To Liquid – biomasa do płynu) to paliwa syntetyczne wytwarzane z biomasy. W ramach cyklu przetwarzania energii uwagę przeniesiono na biopaliwa, takie jak biodiesel, bioetanol i różne paliwa syntetyczne.

Obecnie do produkcji biopaliw z biomasy stosuje się różne pilotażowe instalacje. Pierwszym etapem w procesie produkcji paliw BTL jest zgazowanie biomasy (piroliza). W bardziej lub mniej reagującym rozszczepieniu termicznym w temperaturach wahających się od 200 do ponad 1000 °C następuje modyfikacja chemicznej struktury masy. Długie molekularne łańcuchy rozpadają się na skutek ciepła. Produkowany jest gaz syntetyczny zawierający węglowodory z krótszymi łańcuchami molekularnymi, tlenek i dwutlenek węgla oraz czysty węgiel i parę wodną. Kolejnym etapem jest synteza: Gaz syntetyczny jest poddawany chemicznej obróbce, często za pomocą klasycznej metody Fischera-Tropscha. W wyniku tej obróbki pozostają różne gazowe i płynne węglowodory, które są wykorzystywane w branży jako niskosiarkowe paliwa syntetyczne.

„Produkty końcowe różnią się chemicznie od zwykłych paliw, takich jak benzyna, lecz wciąż mogą być stosowane w silnikach benzynowych lub diesela i być dystrybuowane przez istniejące już stacje benzynowe. Paliwa BTL to biopaliwa drugiej generacji. Oznacza to, że mogą być wytwarzane z szerszego spektrum surowców niż biodiesel czy bioetanol. Może być używana na przykład biomasa bogata w celulozę, jak słoma czy drewno. W ten sposób można by zwiększyć plony paliwa na hektar. Jeśli wykorzystywany jest szlam, odpady drzewne, kompost, ścieki z mleczarni lub naturalne ścieki z usług gastronomicznych, problemów jest mniej ze względu na niedobór terenów uprawianych pod kątem roślin spożywczych i pasz.”

Źródło: Wikipedia.de; czerwiec, 2014

Produkty

Osoba do kontaktu

 • Sales Office Poland
 • LEWA NIKKISO Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce
 • +48 22 6358-204
 • info@lewa.pl

Znajdź odpowiednią serię produktów za pomocą nawigatora.

Pompy - Nawigator

Nie przegap żadnych nowości. Subskrybuj nasz newsletter.

Zarejestruj się