Nikkiso canned motor pump

Pompa odśrodkowa z silnikiem we wspólnej obudowie
Nikkiso Non-Seal®

Odśrodkowa pompa Nikkiso z silnikiem we wspólnej obudowie jest używana specjalnie w przemyśle chemicznym do zadań przesyłania i cyrkulacji, szczególnie dla cieczy nadkrytycznych. Pompa i silnik są zintegrowane w szczelnej, odpornej na wycieki konstrukcji pompy odśrodkowej z silnikiem we wspólnej obudowie. Pompa odpowiada specyfikacji normy API-685.

W użyciu odśrodkowa pompa z silnikiem we wspólnej obudowie osiąga wydajność do 1200 m³/h i działa przy ciśnieniach do 40 bar (przy 50 Hz).

Pompa odśrodkowa z silnikiem we wspólnej obudowie
NIKKISO Non-Seal®

Odśrodkowa pompa NIKKISO z silnikiem we wspólnej obudowie jest doskonałym rozwiązaniem dla zadań przesyłania i cyrkulacji w przemyśle chemicznym. Może być używana do pompowania cieczy niebezpiecznych, toksycznym i nadkrytycznych.

Stojan ma konstrukcję dwuwarstwową, składającą się z okładziny stojana, rdzenia stojana i szczelnej listwy zaciskowej zapewniającej najwyższy stopień bezpieczeństwa. Za pomocą ciśnienia wytworzonego przez wirnik ciecz jest przesyłana na stronę tłoczenia. Część cieczy trafia również do silnika i jest stosowana do smarowania łożysk oraz chłodzenia silnika pompy odśrodkowej z silnikiem we wspólnej obudowie. Następnie ta część przepływa z powrotem przez otwory ekstrakcji na wale (model standardowy) dla strony wlotowej.

Powody, dla których warto zainwestować w pompę odśrodkową z silnikiem we wspólnej obudowie NIKKISO Non-Seal®

Pompa NIKKISO Non-Seal to kompaktowa pompa odśrodkowa z silnikiem we wspólnej obudowie ze zintegrowanym silnikiem, którą cechują wysokie charakterystyki ciśnienia.

Integracja silnika

Bezpośrednia integracja silnika w pompie odśrodkowej z silnikiem we wspólnej obudowie nie tylko zapewnia ochronę środowiska, ale także bezpieczeństwo w zakładzie. Wszystkie części pompy skonstruowano tak, by możliwa była łatwa i szybka konserwacja. Tak wiec nasi klienci mogą zminimalizować bezproduktywne okresy.

Wysokie charakterystyki ciśnienia

W porównaniu do sterowanych elektromagnetycznie pomp, pompę odśrodkową z silnikiem we wspólnej obudowie NIKKISO Non-Seal wyróżniają dużo lepsze wysokie charakterystyki ciśnienia. Z tego względu jest ona doskonałym wyborem dla zadań przesyłania i cyrkulacji krytycznych lub niebezpiecznych cieczy.

Długa trwałość użytkowania

Ponieważ ciecze smarują ruchome elementy, nie jest konieczne dodatkowe smarowanie. To zapewnia długą trwałość użytkowania pompy.


Niskie zapotrzebowanie przestrzenne

Ze względu na zintegrowaną strukturę odśrodkowej pompy z silnikiem we wspólnej obudowie, potrzebuje ona bardzo mało miejsca i jest idealna do zastosowań o małej powierzchni instalacji.

Cicha wibracja na niskim poziomie

Praca pompy jest cicha, a wibracje są na niskim poziomie. Jest ona odporna na ekstremalne warunki pogodowe i ma dobrą ochronę przed zapyleniem.

Niskie koszty konserwacji

Pompa ta ma niskie koszty konserwacji ze względu na stosunkowo małą liczbę elementów oraz monitoring zużycia łożyska w czasie rzeczywistym.

Opcje

Zgodność z API i ATEX

Pompy NIKKISO z mokrym silnikiem spełniają normy API 685 oraz ATEX i są stosowane do przetłaczania najbardziej lotnych cieczy w przemyśle wydobywczym i chemicznym.

Zdalny wyświetlacz do zdalnego sterowania

Bezpieczeństwo to dla nas Alfa i Omega: Dlatego oferujemy możliwość zintegrowanego zdalnego wyświetlacza w tym alarmy i wyłączenia awaryjne dla pompy z mokrym silnikiem.

Monitorowanie łożysk

Monitorowanie procesu czyszczenia nie tylko zapobiega występowaniu błędów, zapewnia także długi czas eksploatacji pompy. Dlatego zaleca się monitorowanie łożysk mechanicznych w przypadku pompy z mokrym silnikiem.

Zbiornik skroplin

Pompa wraz ze wszystkimi akcesoriami dostępna jest z jednego źródła: LEWA. W przypadku pomp typu HM możliwe jest zamówienie zbiornika skroplin zapewniającego ciecz do nawodnienia dla uszczelnienia mechanicznego.

Zabezpieczone przed pracą na sucho

Zapewnimy, że twoja pompa z mokrym silnikiem będzie działać na tyle prawidłowo, na ile to możliwe: Przekaźniki nadprądowe zapewniają zabezpieczenie przed pracą na sucho, a czas eksploatacji pompy jest wydłużony.

Opcjonalny wirnik

Zwiększ wydajność swojej pompy: W celu poprawy warunków dla kołnierza ssącego (NPSHR) pompa z mokrym silnikiem może zostać wyposażona w wirnik.

Badanie przez ekspertów i instytucje

Chętnie zapewniamy także wykresy wydajności i certyfikaty testów ciśnienia statycznego, oferowane także przez TÜV, Germanischer Lloyd, Lloyd R. S. lub inne instytucje.

Montaż na miejscu

Od projektowania do nadzoru nad uruchomieniem - wszystko z jednego źródła: Nasze systemy są odpowiednie do transportu morskiego i mogą być całkowicie zdemontowane i ponownie zmontowane w miejscu przeznaczenia.

Kompletna dokumentacja

W procesie dokumentacji bierzmy pod uwagę wymagania klientów i na żądanie dostarczamy protokoły badań, próbne wydruki, schematy wyjściowych charakterystyk oraz dokumenty rejestracyjne.

Dane dotyczące wydajności

Odśrodkowa pompa NIKKISO Non-Seal z silnikiem we wspólnej obudowie jest dostępna w konstrukcji standardowej i półstandardowej.

Dane dotyczące jednostki napędowej

Wydajność maks. 780m³/h (3430 gpm) 1200 m³/h (5280 gpm)
Głowica pompy maks.: 300m (984ft) 430 m (1411 ft)
Zakres temperatur cieczy -60 do 350°C (-76 d 662°F) -200 do 450°C (-328 do 842 °F)
Zakres gęstości 0,3 to 2,0 Maks. 13,6
Lepkość maks. 200 mPa∙s (200 cP) 500 mPa∙s (500cP)
Ciśnienie robocze maks. 4 MPa (600 psig) 80 MPa (11600 psig)
Płynny materiał końcowy SUS316, SUS304 Stop 20, Hastelloy C/B, tytan, cyrkon itp.
Zakres mocy silnika 0.4 do 200 kW (0.5 do 268 proporcjonalnie większa moc) 200 do 270 kW (268 do 360 proporcjonalnie większa moc)

Warianty głowic pomp

Oferujemy różne głowice pomp do różnych zastosowań. Wachlarz produktów rozciąga się od wariantów uniwersalnych aż po specjalne modele do wysokich temperatur, ciśnień lub agresywnych cieczy.

Podstawa (N)

Pompa i silnik są połączone przez płytę adaptera lub obudowę FB. Część z przesyłanej cieczy jest pobierana z części wyjściowej komory wirnika pompy do komory napędu w celu schłodzenia silnika i smarowania łożysk. Następnie ciecz jest zwracana do komory pompy przez pusty wał. Płaszcz chłodzący może być przymocowany do ściany zewnętrznej zespołu stojana, w zależności od temperatury i innych właściwości pompowanej cieczy.

Zwiększona cyrkulacja (V)

Wymiary poprzeczne są takie same jak typu podstawowego (typu N), ale przejście zwrotne jest szersze, aby zapewnić zwrotny przepływ cieczy o wysokiej lepkości (80 do 200 mPa s).

Zaprojektowane dla wysokich temperatur (T)

Pompa i silnik są połączone z adapterem. Adapter rozdziela termicznie pompę od silnika i zapobiega przenoszeniu ciepła z pompy do silnika. W konstrukcji przeznaczonej do wysokich temperatur działa niezależny system cyrkulacji dla chłodzenia silnika i smarowania łożysk. Cyrkulacja jest wywoływana przez pomocniczy wirnik znajdujący się w przedniej części komory napędu. Na zewnętrznej ścianie zespołu stojana znajduje się wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia płynu.

Konstrukcja dla wysokich temperatur, bez chłodzenia (HX)

Typ HX jest przewidziany do pompowania cieczy o wysokiej temperaturze. Chłodzenie nie jest wymagane, gdy stosowany jest specjalnej ceramicznej izolacji silnika. Typ HX może mieć także zainstalowany płaszcz grzewczy i jest odpowiedni do przesyłania cieczy o wysokim punkcie topnienia (powyżej 140 °C), co przekracza graniczną temperaturę zwykłych organicznych materiałów izolacji silnika.

Przesyłanie zawiesin (S)

Podstawowa konstrukcja jest identyczna do tej z wersji pompy przeznaczonej dla wysokich temperatur. Funkcją tego rozwiązania jest zapobieganie wnikaniu przesyłanej zawiesiny do komory napędu. Oczyszczona ciecz kompatybilna z cieczą, która jest pompowana, jest spłukiwana z otworu wlotowego do tyłu silnika, aby zapobiec przedostawaniu się zawiesiny do komory napędu. Zazwyczaj w tym przypadku byłaby wymagana linia wymywania zwrotnego. Informacje na temat ilości cieczy potrzebnej do wymywania zwrotnego znajdują się na Rys. 4‐2.

Przesyłanie zawiesiny z uszczelnieniem mechanicznym (M)

Konstrukcja jest także dostępna z uszczelnieniem mechanicznym pomiędzy pompą a silnikiem ze względu na wymóg zmniejszania ilości cieczy użytej do wymywania zwrotnego. (Patrz rys. 1‐5). Pompa jest nazywana pompą z uszczelnieniem mechanicznym do przesyłania zawiesiny (typ M). Ilość cieczy wymywanej zwrotnie może zostać zmniejszona w zakresie od 100 ml/dzień do 500 ml/dzień. (Patrz rys. 4‐2).

Uszczelnienie gazowe do przesyłania zawiesiny (LG)

Uszczelnienie typu gazowego jest dostępne dla przesyłania cieczy wysoce korozyjnych, podatnych na polimeryzację lub wysoce skoncentrowanych zawiesin (Patrz rys 1-6). Konstrukcja jest niemal identyczna do pompy do przesyłania zawiesiny z uszczelnieniem mechanicznym opisanej powyżej. Specjalną funkcją pompy tego typu jest to, że komora gazowa jest umieszczona między zespołem pompy a silnikiem. Komora gazowa całkowicie oddziela zespół pompy od zespołu silnika. Zapobiega to ryzyku zużycia lub korozji uszczelnienia mechanicznego przez pompowanie cieczy. Jako ciecz do wymywania zwrotnego (od 100 ml/dzień do 500 ml/dzień), może być stosowana czysta ciecz macierzysta lub ciecz czysta może być mieszana z cieczą przesyłaną, jednak tylko w bardzo małych ilościach. Ponadto, ponieważ gaz zbiera się w komorze uszczelnienia gazowego, może być na przykład wykorzystane powietrze lub azot (Por. rys. 4-3).

Uszczelnienie gazowe do przesyłania zawiesiny (G)

Pionowe pompy liniowe z uszczelnieniem mechanicznym. Komora gazowa pomiędzy korpusem pompy a silnikiem zapobiega uszkodzeniom uszczelnienia mechanicznego przez zawiesinę.

Komora dla cieczy o wysokim punkcie topnienia (B&C)

Ta pompa ma konstrukcję odpowiednią dla cieczy o wysokim punkcie krzepnięcia. Posiada płaszcz grzewczy na zewnętrznej powierzchni pompy i silnika dla zapobiegania krzepnięciu cieczy podczas napełniania pompy i jej pracy. Odpowiednio do punktu krzepnięcia cieczy i jej temperatury, dostępna jest prosta konstrukcja dla cieczy o wysokim punkcie topnienia (typ C) oraz pełna wersja dla cieczy o wysokim punkcie topnienia (typ B).

Cyrkulacja zwrotna (Q)

Godną uwagi cechą charakterystyczną tej pompy jest to, że linia cyrkulacji nie tworzy obiegu zamkniętego. Ciecz cyrkulująca przechodzi przez obudowę przedniego łożyska od części wyjściowej wirnika pompy do komory napędu. Stamtąd przechodzi przez komorę napędu oraz — po ucieczce z części wyjściowej w tylnej obudowie łożyska w tylnej części silnika — wraca do strefy parowania w zbiorniku ssącym przez przewód cyrkulacji zwrotnej (patrz rys. 4-4). W konstrukcji podstawowej parująca ciecz paruje, jeśli temperatura cyrkulującej cieczy zwiększa się lekko, gdy płyn przepływa przez komorę napędu, powodując kawitację itp.

Samozalewająca pompa pozioma (DN)

Zasadnicza struktura jest identyczna z konstrukcją podstawową. Ten typ pompy jest skonstruowany tak, że pompa jest pompą samozalewającą nawet bez zaworu klapowego. Ze względu na brak zaworu klapowego mogą być przesyłane ciecze wysoce korozyjne, a co więcej, nie ma możliwości wystąpienia niewystarczającego samozasysania ze względu na zablokowanie zaworu klapowego.

Konstrukcja z niskimi natężeniami przepływu i dużą głowicą oraz wysoką prędkością (HK)

Typ HK został zaprojektowany do przesyłania cieczy parujących, bez konieczności stosowania przewodów rurowych cyrkulacji zwrotnej. Pompa ta może utrzymać w komorze silnika ciśnienie wyższe niż ciśnienie parowania, zapobiegając mu. Jeśli są Państwo zainteresowani typem pomp HK, prosimy o kontakt z Nikkiso Co., Ltd.

Wieloetapowa

Wydajna praca w zastosowaniach wysokociśnieniowych.

Pliki do pobrania

Osoba do kontaktu

Znajdź odpowiednią serię produktów za pomocą nawigatora.

Pompy - Nawigator

Nie przegap żadnych nowości. Subskrybuj nasz newsletter.

Zarejestruj się